Pacs Sistemi

Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS- Picture Archiving Communication Systems) görüntülerin saklanması, geri çağrılması, dağıtımı ve sunumu için kullanılan yazılım ya da ağlara verilen isimdir. Medikal görüntüler PACS sistemlerinden bağımsız bir formatta saklanır. Medikal görüntülerin saklanması için en çok kullanılan format DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formatıdır.

Birçok PACS yazılımı, ultrasonografi, manyetik rezonans (MR), positron emission tomography (PET), bilgisayarlı tomografi (CT), endoskopi, mammografi vb. farklı medikal cihazlardan gelen resimleri yönetebilir.

PACS sistemlerinin iki temel kullanım alanı vardır:

Baskıyı ortadan kaldırmak: PACS sistemleri, film arşivleri gibi kâğıt tabanlı medikal görüntüleri ortadan kaldırmaktadır. Dijital yedekleme birimlerinin ucuzlamasıyla, PACS hem maliyet açısından hem de saklama alanı açısından film arşivlerinden daha avantajlı hale gelmiştir. Aynı sağlık merkezinde çekilen görüntülere anında erişim sağlanabiliyor olması PACS'ın film arşivlerine olan bir diğer üstünlüğüdür.

Uzaktan erişim: PACS, geleneksel yöntemlerle mümkün olmayacak sağlık merkezi dışından görüntülere erişebilmeyi ve raporlayabilmeyi mümkün hale getirmiştir. teleradyoloji sistemleri sayesinde farklı lokasyonlarda bulunan pratisyenler aynı görüntülere ve aynı bilgilere aynı anda ulaşabilmektedirler.

Tipik olarak bir PACS ağı LAN ya da WAN üzerinden bir ana sunucuya bağlanan ve bu ana sunucuya görüntü sağlayan ya da görüntülerini kullanan istemcilerden oluşur.

Tam bir PACS, görüntülere ve görüntülerle ilişkili verilere tek bir noktadan erişim sağlayabilir olmalıdır (örneğin birden çok modaliteyi destekleyebilmelidir). Aynı zamanda, mevcut hastane bilgi sistemleri ile de entegre edilebilmelidir. Hastane Bilgi Sistemleri HIS kısaltmasıyla, Radyoloji Bilgi Sistemleri RIS kısaltmasıyla anılmaktadırlar.

Tarihçe

PACS'ın çalışma prensipleri ilk olarak 1982 yılındaki radyologlar toplantısında tartışılmıştır. PACS teriminin gelişmesinde birçok kişinin etkisi bulunmaktadır. Kardiovasküler radyolog olan Dr Andre Duerinck 1983 yılındaki bir konuşmasında bu terimin ilk defa 1981 yılında kullanılmaya başlandığını belirtmiştir.[1] Dr Samuel Dwyer, though, credits Dr Judith M. Prewitt for introducing the term.[2]

Bir medikal fizyolog olan ve Londra'da 90'lı yılların başında yaşayan Dr Harold Glass, İngiliz hükûmeti tarafından finanse edilen ve yıllar süren bir projeyle Londrea'daki Hammersmith Hastanesi'ni Birleşik Krallık'taki ilk filmsiz hastane haline getirmiştir.[3] Dr Glass projenin hayata geçmesinden birkaç ay sonra ölmüştür. Dr Glass'ın ismi PACS'ın en önemli öncüleri arasında yer almaktadır.